Factsheet Batteryspray


De Batteryspray methode is een best practice werkmethodiek voor het saneren van asbesthoudende pakkingen. Het werkprotocol is opgenomen in de SMA-rt en conform de Nederlandse wet- en regelgeving. Asbesthoudende flenspakkingen mogen in een Risicoklasse 1 worden gesaneerd, mits men aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Certificering Veilig Saneren met Batteryspray
 • Saneren met voorgeschreven equipment en benattingsproduct
 • Uitvoeren conform het in SMA-rt opgenomen werkprotocol
 • Waarborgen via Batteryspray App
Saneren conform de Batteryspray methode levert een aanzienlijke tijdswinst en kostenbesparing op o.a. inzet eigen personeel versus externen, stilstandtijden, inventariseren, containmentbouw en vrijgaven.
 • Saneren zonder containment
 • Saneren in eigen beheer met getraind personeel
 • Minimale stilstandtijden
 • Minimale belasting productieproces
 • Correcte en besparende afvalstromen
 • Overall besparing en maximale resultaten

Voorgeschreven equipment en product, basisset: 

 page1image16754432
 • Batteryspray PRO (EX versie optioneel)
 • Multi Tools set van 3 stuks
 • BS Filter
 • PRO Battery 24v / 10AH incl. lader
 • PRO Productslang incl. knel- en snelkoppeling v.a 10M
 • Diverse lekbakken
 • Absorptiedoeken
 • Trechtertankfilters pak a 50 stuks
 • BS Wetting Agent (20L Jerrycan)
 • Batteryspray APP borgingsmodule 

Gemiddeld verbruik per te saneren flens is 3 tot 5 L. Afname IBC
U bent niet verplicht om met door Batteryspray ontworpen en geteste lekbakken te werken. Echter dient conform het werkprotocol altijd een opvangvoorziening te worden geplaatst. Batteryspray lekbakken zijn ontworpen aan de hand van praktijksituaties en in 80 tot 90% van de situaties van toegevoegde waarde voor het uitvoerend personeel.

 

Waarborgen met de Batteryspray App


Om de te gebruiken werkmethode te borgen, schrijft Batteryspray een toetsingsprotocol voor. Dit protocol dient voorafgaand en na afronden van de werkzaamheden aantoonbaar gecontroleerd te worden middels de Batteryspray App. In de app legt uw de uitgevoerde werkzaamheden, voor- en na inspectie, conform wet- en regelgeving vast.

 

Batteryspray PRO standaard

 • Gepatenteerde spuitapplicatie.
 • Werkt op basis van een accu.
 • Levert een constante druk  (11 bar).
 • Fijne verneveling (zonder luchtverplaatsing).
 • Geheel stand alone, geen extra aansluiting nodig.
 • Mobiel en overal inzetbaar.
 • Geen werkplekvervuiling.
 • Eenvoudig in gebruik.
 • Extra opties: schotdoorvoer, verlenglans en extra slang, waardoor de batteryspray buiten containment kan blijven.

BS Wetting Agent 

 • Benattingsproduct met diep penetrerende eigenschappen.
 • Verlaagt de vezelemissie.
 • Effectieve bronmaatregel. 
 • Leverbaar in 20 liter jerrycans of 1000 liter IBC. 

BS Multitool

 

Ontwikkeld voor het continue benatten van asbesthoudende flenspakkingen. De flexibele lekbakken en gerecyclede absorptie doeken vangen het restmateriaal op, waardoor het veilig kan worden opgevangen en afgevoerd.